Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.11.2018 г.

Дата на публикуване: 23.10.2018 г.

Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

Дата на публикуване: 08.10.2018 г.

Дата на публикуване: 10.05.2018 г.

Дата на публикуване: 09.05.2018 г.

Дата на публикуване: 08.05.2018 г.

 Дата на публикуване:14.02.2018 г.

 Съобщение  

 На основание заповед № А-58/13.02.2018 г. на И.Д.Председателя на БИМ се прекратява конкурсната процедура за обявения със заповед № -30/23.01.2018 г. конкурс за младши експерт – 3/три/ незаети щатни бройки в отдел „Игрални съоръжения и фиксални устройства“ на Д ИСИУС в ИМ.

Дата на публикуване: 25.01.2018 г.

Дата на публикуване: 15.01.2018 г.