Еталони   

Лабораториите в област "Температура и относителна влажност на въздуха" разполагат с еталони на основната единица от Международната система единици (SI) келвин, К, на величината термодинамична температура. Поддържат се и еталони на производната единица от Международната система единици (SI) на величината относителна влажност на въздуха, %rh.

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) е утвърден:

  • Национален еталон на Република България на единицата за температура в обхват от минус   38,8344 ºС до 660,323 ºС (Решение на МС № 391/12.06.2014 г.).