Класиране на кандидатите участвали в конкурс за длъжност „Главен експерт" – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Управление на собствеността" в Дирекция „Обща администрация" на Български институт по метрология - е архивирано.

Класиране на кандидатите, участвали в конкурс за длъжност „Старши експерт" – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване" /ОССИ/ в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди" на Български институт по метрология - е архивирано.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Старши експерт" - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване" /ОССИ/ в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди" на Български институт по метрология - е архивиран.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Главен експерт" в отдел „Управление на собствеността", Д ОА - е архивиран.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ-МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ГД МИУ-15 07 2020 - е архивиран.  

1. Сектор "Eлектрични величини, разход и обем" /ЕВРО/, РО „София“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

2. Сектор "Eлектрични величини, разход и обем" /ЕВРО/, РО „Пловдив“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

3. Регионален отдел /РО/ „Стара Загора“, ГД МИУ - 2 /две/ незаети щатни бройки.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ-СТАРШИ ЕКСПЕРТ-ГД МИУ-14 07 2020 - е архивиран.

1. Сектор "Механични измервания" /МИ/, РО „Пловдив“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

2. Регионален отдел /РО/ „Бургас“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

3. Регионален отдел /РО/ „Русе“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

4. Сектор "Велико Търново", РО „Русе“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка;

5. Регионален отдел /РО/ „Враца“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна брой

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ-Старши експерт - отдел ЕИ ГД НЦМ -  е архивиран.