Дата на публикуване: 28.12.2018 г. 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Младши експерт” - 2 /две/ незаети щатни бройки в Сектор „Хасково“, РО „Стара Загора“ и Сектор „Сливен“, РО „Бургас“, ГД МИУ - е архивиран.

 Дата на публикуване: 23.11.2018 г. 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Главен юрисконсулт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Правно – административни дейности и човешки ресурси“, Д ОА в Български институт по метрология - е архивиран.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Главен юрисконсулт” - е архивиран.

Дата на публикуване: 12.11.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Младши експерт” - 2 /две/ незаети щатни бройки в отдел ДВ, ГД НЦМ в БИМ - е архивиран.

Дата на публикуване: 06.11.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Младши експерт” - 3 /три/ незаети щатни бройки в ГД МИУ в БИМ - е архивиран.

Дата на публикуване: 25.10.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Финансов контрольор” - 1 /една/ незаета щатна бройка в БИМ - е архивиран.

Дата на публикуване: 28.05.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Старши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Дължина и време“ – гр. Пловдив, Главна дирекция “Национален център по метрология“ в Български институт по метрология - е архивиран.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Игрални съоръжения и фискални устройства”, Дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения” - е архивиран.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Младши експерт” - 2 /две/ незаети щатни бройки в отдел „Игрални съоръжения и фискални устройства“, Дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения“ в Български институт по метрология - е архивиран.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши счетоводител” – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Финансово-стопански дейности”, Дирекция „Обща администрация” - е архивиран. 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши счетоводител” – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Финансово-стопански дейности”, Дирекция „Обща администрация” - е архивиран.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Младши експерт” - 3 /три/ незаети щатни бройки в Сектор „Електрични величини, разход и обем“, РО „Пловдив“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка, Регионален отдел „Варна“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка и Сектор „Шумен“, РО „Варна“, ГД МИУ - 1 /една/ незаета щатна бройка - е архивиран.

Дата на публикуване: 01.02.2018 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” – 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Правно-административен”, Дирекция „Обща администрация” - е архивиран.