Възможности за калибриране и измерване  

Към момента област „Измерване на налягане", БИМ има 15 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).