Регистър на издадени / отказани сертификати по модул В “Изследване на типа”