Калибриране на средства за измерване на клиенти   

Попълнената заявка за калибриране на средства за измерване (СИ) и референти материали (РМ) за гр. София може да се подаде на място, чрез спедиторски фирми, електронна поща (e-mail).
Адрес:
Български институт по метрология
1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж І, стая № 102
e-mail: au-bim@bim.government.bg
Телефони за контакти:
Административни услуги - 02 9702 790 и 02 9702 754;
ГД НЦМ - 02 9702 703;
Отдел "Оптика, акустика и вибрации" - 02 974 08 96.   

     

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че ако имате затруднения при изтеглянето на документи (например: заявката за калибриране) чрез Google Chrome, можете да използвате друг браузър (например: Firefox, Internet Explorer и др.).

Заплащането на извършената услуга е съгласно утвърденият Ценоразпис и може да бъде извършено по банков път.
Възможно е и заплащане в брой в касата на БИМ на следните адреси:
гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж ІІ, стая № 222.

Уважаеми клиенти,

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделите впечатленията си за качеството на обслужване в ГД НЦМ, като попълните една от приложените анкети.
Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим обслужването и да повишим удовлетвореността на Вас, нашите клиенти.