БИМ

Подобряване на реализацията на единицата за маса

В края на месец юни 2020 г. БИМ, чрез отдел „Механични измервания” на ГД НЦМ сключи договор по европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR), като се включи в проект на тема „Improvement of the realisation of the mass scale“, 19RPT02 RealMass („Подобряване на реализацията на единицата за маса“).

В проекта участват 11 страни – Чехия, Австрия, България,Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Италия, Ирландия, Белгия, Северна Македония и Украйна. Проектът стартира през септември 2020 г. и ще продължи 36 месеца.

Основни дейности:

  • Извършване на измервания за предаване на единицата за маса и обработка на данните от измерванията и участие в дискутиране на резултатите от измерванията между участниците в проекта;
  • Международни сравнения заедно с участници в проекта с цел валидиране на избраните методи/схеми на калибриране и софтуерни и математични инструменти за обработка на данните;
  • Разработване и прилагане на усъвършенствани методи/схеми на измерване за предаване на единицата за маса;
  • Разработване на проект на ръководство за калибриране на ЕВРАМЕТ за предаване на единицата за маса, използвайки подобрени/усъвършенствани методи за калибриране и оптимизирани схеми/модели на измерване.

Очаквани резултати от проекта:

  • използване на международните сравнения за подобряване на възможности на измерване и калибриране CMC;
  • издаване на ръководство за калибриране на ЕВРАМЕТ за предаване на единицата за маса, използвайки подобрени/усъвършенствани методи за калибриране и оптимизирани схеми/модели на измерване;
       
  • получаване на възможност за нови знания, които ще бъдат допълнително разпространени до заинтересованите страни и крайните потребители, които биха създали по-близки отношения и ще засилят сътрудничеството с асоциациите на потребителите, производителите и другите заинтересовани страни и ще предоставят насоки на проследимост и добри практики в областта на маса.