БИМ - Нотифициран орган № 1957 за оценяване на съответствието на СИ   

Нотифициран орган (NB) № 1957 за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, водомери, разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, електромери за активна енергия и измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности различни от вода.   

Документи от СК на NB

Процедура за разглеждане на молби, жалби и възражения:

Процедури за оценяване на съответствието 

Осигуряване качеството на производството:

Изследване на типа:

Проверка на единичен продукт:

Проверка на продукт:

Поверка на продукта за водомери:

Проверка на продукта за разходомери за газ:

Проверка на продукта за електромери:

Проверка на продукта за измервателни системи за течности, различни от вода:

Контакти:

Главен директор: Валентин Старев

тел.: + 359 2 9702 739,
e-mail: v.starev@bim.government.bg, GD_MIU@bim.government.bg

Заявление за оценяване на съответствието можете да податете на адрес:

1797 София,
бул. "Д-р  Г. М. Димитров" № 52 Б

Административни услуги
ет.  1, офис 102
тел.: + 359 2 9702 790; + 359 2 9702 754
e-mail: au-bim@bim.government.bg

Цените на услугите можете да заплатите в касата на БИМ, ет. 2, офис 224 или в банка БНБ, BIC BNBGBGSD, IBAN BG88 BNBG 9661 3100 1527 01 по ценоразпис (т. II.2).