Еталони   

Лабораториите в област "Електромагнитни измервания" разполагат с еталони на основната единица ампер, A, от Международната система единици SI. Поддържат се еталони на производни единици от Международната система единици SI за величините:   

  • постоянно и променливо напрежение, волт, ;   
  • електрично съпротивление, ом, Ω ;   
  • капацитет, фарад, ;   
  • индуктивност, хенри, ;   
  • магнитна индукция, тесла, T.

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) са утвърдени следните Национални еталони:

  • Национален еталон на Република България на единицата на постоянно напрежение (Решение на МС № 150/14.03.2009 г.);
  • Национален еталон на Република България на единицата на напрежение в честотен обхват от 10 Hz до 100 kHz (Решение на МС № 151/14.03.2009 г.);
  • Национален еталон на Република България на единицата на капацитет, фарад (Решение на МС № 544/26.09.2017 г.).