Дата на публикуване: 11.03.2019 г.   

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност „Младши експерт” в отдел ,,Правно – административни дейности и човешки ресурси”, Д ОА“ на БИМ.

Дата на публикуване: 04.04.2019 г.   

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност „началник на сектор” на сектор Пловдив „Линейни, оптични и химични измервания” в отдел ,,Дължина и време, ГД НЦМ в БИМ.

Дата на публикуване: 02.05.2019 г.   

Обява за конкурс на ,,старши експерт“, сектор МИ, РО Пловдив; РО Бургас, Сектор Сливен, Сектор Шумен, ГД МИУ

 Дата на побликуване 22,05,2019г.  

Обява за конкурс за 3 /три/ незаети щатна бройки на длъжност „младши експерт” в сектор ,,Благоевград“, РО ,,София“, сектор ,,Велико Търново“, РО Русе, РО ,,Враца“, ГД МИУ в БИМ

Дата на публикуване на обявата: 23.05.2019 г.   

Обява за конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност „младши експерт” в отдел ,,Електрични измервания”, ГД НЦМ в БИМ

Дата на публикуване на обявата: 29.05.2019 г.   

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност „Старши експерт” в отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване“ /ОССИ/в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ на Български институт по метрология.   

Дата на публикуване: 10.07.2019 г.   

ОБЯВА за Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност    

„Длъжностно лице по защита на личните данни" в Български институт по метрология.

Ден на публикуване на обявата: 26.08.2019г.      

Конкурс за 1 /една/ незаета щатна бройка на длъжност „Младши експерт" в отдел ЕИ, ГД НЦМ в БИМ 

Ден на публикуване на обявата: 26.08.2019г.

Конкурс за 3 /три/ незаети щатни бройки на длъжност „Младши експерт" в ГД МИУ – РО „Русе" – 1 щ. Бр.; РО „Плевен" – 1 щ. Бр.; Сектор „Ловеч" – 1 щ. Бр. -