Въздействие на околната среда   

Обхват

Климатични въздействия

Климатична камера TIRA VCHAMBERTCZ 6005 S

Изпитвателен обем 2010 x 1610 x 2010 mm

Температурни граници от –70 °С до +90 °С и влажност от 10 % RH до 95 % RH . Възможност за автоматичен режим при провеждане на продължителни изпитвания.

Климатична камера КТК 800

Изпитвателен обем 1050 x 970 x 845 mm

Температурни граници от –60 °С до +100 °С и влажност от 10 % RH до 95 % RH

БДС EN 60068-2-1 Студ, метод A.

БДС EN 60068-2-2 Суха топлина, метод B.

БДС EN 60068-2-14 Промени на температурата, методи Na и Nb

БДС EN60068-2-30 Влажна топлина, циклично (цикъл 12+12 часа), метод Db.

БДС EN60068-2-38 Комбинирано циклично изпитване на температура/влажност. Изпитване Z/AD

БДС EN 60068-2-61 Климатична последователност. Изпитване Z/ABDM

БДС EN60068-2-67 Влажна топлина, постоянен режим, ускорено изпитване, предназначено главно за съставни части. Изпитване Cy

БДС EN 60068-2-78 Влажна топлина, постоянен режим. Изпитване Cab

Вибрационни въздействия

Вибрационни изпитвания – синусоидални, случайни иударни

Вибростенд TIRA ТV 56 236/LS-340

  • Номинална сила - синусоидални/случайни /ударни - 6500 N/ 6500 N/ 12600 N
  • Честотен диапазон – 0/3000 Hz, максимално oтклонение 50,8 mm
  • Максимално ускорение - синусоидални/случайни /ударни - 75 g/ 75 g / 151g
  • Скорост на вибриране - синусоидални/случайни /ударни – 1,7 m/s/ 1,7 m/s / 2,5m/s
  • Товар - вертикално - 150 kg, хоризонтално 100 kg

Контакти   

Адресгр. София ж.к. “Младост”,
кв. “Полигона“, ул. “Проф. П. Мутафчиев“ № 2   

Ръководител на лаборатория   

д-р инж. Владимир Каменов   

тел:0889 06 30 14   

имейл: vladokamenov@bim.government.bg   

Заявления се подават на гише "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
Телефон: + 359 2 9702 790