БИМ е акредитиран организатор на изпитвания за пригодност (РТ provider) съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17043:2010. Акредитацията е от Нидерландския орган за акредитация, RvA и е от 19 декември 2012 г. (Сертификат R019).

Обхватът на акредитация включва:

  • цифрови мултимери;
  • термодвойки;
  • термометри със собствена индикация;
  • еталони за маса;
  • манометри;
  • везни с неавтоматично действие;
  • pH на буферни разтвори

и може да бъде изтеглен от тук.

Извън обхвата на акредитация БИМ организира изпитвания за пригодност в области на измерване, за които лабораториите на ГД НЦМ имат техническа възможност да осигурят трансферен еталон и референтна стойност.