Контакти

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Снежана Спасова  

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777 /+ 359 2 873 52 72
е-mail: s.spasova@bim.government.bg

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Валентин Андонов

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 773
Факс: + 359 2 9702 777/+ 359 2 873 52 72 
е-mail:
v.andonov@bim.government.bg  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР   

Веселин Гавалюгов

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 726 
Мобилен: 0888 733 626
е-mail: v.gavalyugov@bim.government.bg

Изпълняващ задълженията на длъжностно лице по защита на личните данни   

Вероника Георгиева   

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 751
е-mail: v.georgieva@bim.government.bg

Финансов контрольор      

Светла Станоева

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 793
е-mail: s.stanoeva@bim.government.bg


ДЕЛОВОДСТВО

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж II, стая № 218
Телефон: + 359 2 970 27 76
Факс: + 359 2 873 52 72
е-mail:
bim-delovodstvo@bim.government.bg

ГИШЕ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
Телефон: + 359 2 9702 790
е-mail: au-bim@bim.government.bg

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият ЦЕНОРАЗПИС или по ТАРИФАТА за таксите, които се събират от БИМ и по банков път на следните банкови сметки