Еталони   

Лабораториите в област "Дължина и равнинен ъгъл" разполагат с еталони на основната единица  за дължина „метър, m, от Международната система единици (SI).

Поддържат се и еталони на производната единица за равнинен ъгъл радиан“, rad, от Международната система единици (SI).