Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива (ЕСФП)