Еталони   

Лабораториите в област "Налягане, сила и твърдост" поддържат еталони на производни единици от Международната система единици (SI) за следните величини:   

  • налягане, паскал, Pa;   
  • сила, нютон, N.   

Лабораториите поддържат и еталони за твърдост по :

  • метод на Роквел (HRA, HRB, HRC);
  • метод на Бринел (HBW);
  • метод на Викерс (HV).