Възможности за калибриране и измерване  

Към момента област „Температура и относителна влажност на въздуха”, БИМ има 44 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).