Еталони   

Лабораториите в област "Електроенергийни измервания" поддържат еталони на производни единици от Международната система единици SI за следните величини:   

  • електрична мощност, ват, W, вар, var; волт ампер, VA;  
  • електрична енергия, киловатчас, kWh, киловарчас, kvarh
  • токови отношения;
  • напрежителни отношения;
  • високо напрежение, киловолт, kV.

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) са утвърдени следните Национални еталони:

  • Национален еталон на Република България на токови и напрежителни отношения при 50 Hz (Решение на МС № 430/26.06.2014 г.);   
  •  Национален еталон на Република България за електрична мощност и енергия при 50 Hz (Решение на МС № 1060/16.12.2016 г.).