Уважаеми клиенти, ще ви бъдем благодарни, ако споделите впечатленията си за качеството на извършената от ГД НЦМ услуга като попълните приложената анкета.

Отговорите ви ще ни помогнат да подобрим обслужването и да повишим удовлетвореността на вас, нашите клиенти.