Фирми, извършващи ремонт на средства за измерване

Информация

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни да заявявят и представят ремонтираните Средства за измерване в седемдневен срок от извършването на ремонта.

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да:

  • запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  • ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
  • съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.

Контакти   

Проверките на часовниците за превключване на тарифни електромери се извършват в следните структурни звена:

РО София, сектор Благоевград
РО Пловдив, сектор Стара Загора, сектор Хасково
РО Бургас, сектор Сливен
РО Варна, сектор Шумен
РО Русе, сектор Велико Търново
РО Враца, сектор Плевен, сектор Ловеч, сектор Видин

Проверките на трансформатори се извършват в:

РО София, РО Варна