БИМ

Дата на публикуване 09.12.2019 г.

Решението е публикувано в АОП под № 947885

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=947885&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под № 947886

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=947886&mode=view

Решение за удължаване срока за подаване на оферти:   

1. Оферти могат да се подават до 17.30 ч. на 23.01.2020 г.   

2. Офертите ще бъдат отворени на 24.01.2020 г. от 11.00 ч.