Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:

“Осигуряване на сигнално охранителна дейност на обекти на Български институт по метрология (БИМ) ”

Прогнозна стойност – 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС; Критерий за възлагане – най-ниска цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:00 часа на 15.06.2016 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7(срещу асансьора) на 16.06.2016 г. от 14:00 часа.


 Дата на публикуване 16.06.2016 г.  

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен до 17:00 часа на 21.06.2016 г., отварянето ще се състои на

22.06.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б, заседателна зала – 7-ми етаж.Дата на публикуване:08.07.2016 г.   

Информация за сключени договори на 07.07.2016 г. по процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:

“Осигуряване на сигнално охранителна дейност на обекти на Български институт по метрология (БИМ) ”