БИМ

Проследими възможности за измерване за наблюдение на характеристиките на термодвойките 

   В края на месец май 2019 г. БИМ, чрез отдел „Температурни измервания” на ГД НЦМ сключи договор по европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR), като се включи в проект на тема „Traceable measurement capabilities for monitoring thermocouple performance“ , 18RPT03 MetForTC - („Проследими възможности за измерване за наблюдение на характеристиките на термодвойките“).

В проекта участват 10 страни – България, Норвегия, Чехия, Унгария, Румъния, Турция, Хърватия, Босна и Херцеговина, Молдова и Черна гора. Проектът стартира през юни 2019 г. и ще продължи 36 месеца.   

Сайт на проекта: http://metfortc-empir.org

Основни дейности:

  • Разработване и тестване на нови методи и устройства за наблюдение на дрейфа на термодвойките в температурния обхват до 1100 ° C;
  • Разработване и тестване на лесни за използване методи и инструменти за оценка на нехомогенността на термодвойките в температурния обхват от 230 ° С до 1100 ° С;
  • Проектиране и конструира нова апаратура, която може да осигури по-точно измерване и наблюдение на характеристиките на термодвойките. Достигане на неопределеност по-малко от 1,5 ° С;
  • Разработване на стратегии за дългосрочно функциониране на новата апаратура и методи. стратегия и за предлагане на услуги за калибриране в собствената си страна и съседните страни. Отделните стратегии ще доведат до изготвянето на общ стратегически документ, който да бъде представен на TC-T на EURAMET, за да се гарантира, че за Европа като цяло се разработва координиран и оптимизиран подход за развитие на проследимостта в тази област.


Очакваните резултати от проекта:

  • Създаване на методологичен подход към разработването на методи за измерване и подходяща измервателна апаратура, проследими до MTS - 90 в Метрологични и други заинтересовани институти в нуждаещите се страни;
  • Възможност на метрологични и други заинтересовани институти в нуждаещите се страни за извършване на задълбочени изследвания и проучвания при измервания на температура;
  • Разработване на практически инструменти, насоки и процедури за подобряване на предаването на новите възможности към крайните потребители;
  • Получаване на възможност за нови знания, които ще бъдат допълнително разпространени до заинтересованите страни и крайните потребители, които биха създали по-близки отношения и ще засилят сътрудничеството с асоциациите на потребителите, производителите и другите заинтересовани страни и ще предоставят насоки на проследимост и добри практики в областта на температурните измервания.