Калибриране на средства за измерване на клиенти   

Попълнената заявка за калибриране на средства за измерване (СИ) и референти материали (РМ) може да се подаде на място, чрез спедиторски фирми, електронна поща (e-mail) или факс.

Адрес:
Български институт по метрология
1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж І, стая № 102
E-mail: au-bim@bim.government.bg
Факс: 02 9702 754
Телефони за контакти:
Административни услуги - 02 9702 790 и 02 9702 754;
ГД НЦМ - 02 9702 703;
Отдел "Електрични измервания" - 02 9702 747 и 02 9702 792.

Заплащането на извършената услуга е съгласно утвърденият Ценоразпис и може да бъде извършено по банков път.
Възможно е и заплащане в брой в касата на БИМ на адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж ІІ, стая № 219.

Уважаеми клиенти,

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделите впечатленията си за качеството на обслужване в ГД НЦМ, като попълните приложената анкета.
Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим обслужването и да повишим удовлетвореността на Вас, нашите клиенти.