Възможности за измерване и калибриране   

Към момента в област „Дължина и равнинен ъгъл" БИМ има 18 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда), публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).