Междулабораторни сравнения   

БИМ, НЦМ, организира междулабораторни сравнения в рамките на изпитвания за пригодност. БИМ е акредитиран като организатор на изпитвания за пригодност (РТ provider) - съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17043:2010 от Холандския орган за акредитация, RvA. Сертификатът за акредитацията R 019 е издаден на 19 декември 2012 г. Обхватът на акредитация включва цифрови мултимери, термодвойки, термометри със собствена индикация; еталони за маса, манометри, везни с неавтоматично действие, pH на буферни разтвори.

Извън обхвата на акредитация БИМ организира междулабораторни сравнения съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043 в области на измерване, за които лабораториите на НЦМ имат техническа възможност да осигурят трансферен еталон и референтна стойност.

Междулабораторните сравнения се организират в рамките на Националната програма. При подадени заявки от поне две лаборатории може да бъде организирано и друго сравнение.

Цените за организиране и провеждане на междулабораторни сравнения се определят по калкулация, на базата на фактически вложеното време, съгласно Ценоразписа на БИМ.

Заявка може да се подаде на място, чрез спедиторски фирми, електронна поща (e-mail) или факс.

Адрес: 1797 гр. София, България
БИМ/ГД НЦМ, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б
e-mail: GD_NCM@bim.government.bg
Факс:+ 359 2 9702 735

Координатор: Дарина Великова
Телефон за контакти: 0878 290 078
e-mail: d.velikova@bim.government.bg

Уважаеми клиенти,

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделите впечатленията си за качеството на обслужване в ГД НЦМ, като попълните приложената анкета.
Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим обслужването и да повишим удовлетвореността на Вас, нашите клиенти.