Видеоконферентна среща в областта на метрологията ‘’ EMPIR “.

07-05-2020г.

БИМ

На 07.05.2020 г. се проведе видеоконферентна среща на официалните представители на европейските национални метрологични институти по европейската научна програма в областта на метрологията „EMPIR“. На срещата бяха разгледани организационни въпроси във връзка с предстоящата генерална асамблея на „EURAMET‘’. От страна на БИМ в срещата взе участие Главният директор на Главна Дирекция „Национален Център по Метрология” - г-н Сашо Недялков.