Указания за удостоверяване на резултатите от извършен контрол на измервателни системи за разход на флуиди и нивомерни измервателни системи

29-06-2016г.

Председателят на БИМ утвърди  указания за удостоверяване на резултатите от извършен контрол на измервателни системи за разход на флуиди и нивомерни измервателни системи