СВЕТОВЕН ДЕН НА МЕТРОЛОГИЯТА 2020 г.

19-05-2020г.

БИМ

ОБРЪЩЕНИЕ

от и. д. председателя на Българския институт по метрология, г-н Паун Илчев,

по случай Световния ден на метрологията, 20 май 2020 г.   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В дни на изпитание за глобалната икономика и търговия,международната метрологична общност отбелязва Световния ден на метрологията, 20 май – скромно, с очи, обърнати към ежедневните подвизи на здравните работници и аплодисменти за тяхната всеотдайна битка на първа линия с невидим враг. Враг, който е в състояние да преобърне живота ни и да ни върне към ценностите в него. Враг, който не само уврежда здравето ни или е способен да доведе до загубата на любими хора, но и да причини небивали в последните години щети в развитието на човешкото общество – нарушаване на извоювани в течение на векове права и свободи, безработица, икономическа криза, забрана за свободно придвижване на хора, забрани за свободно движение и затваряне в немалка част на търговски канали за обмен на стоки и услуги.

Темата на деня на метрологията през 2020 г. е „Измерванията за глобалната търговия“, с цел да се акцентира върху приноса на измерванията за осигуряване на точност и безопасност при търговията и транспорта на стоки.

Една от предпоставките за възникване на единиците за измерване още от дълбока древност е именно размяната на стоки от нашите предшественици. С течение на времето, търговията на стоки се е разраствала – от елементарен бартер между жителите на дадено населено място, през екзотични стоки по сухопътни и морски пътища, до съвременните размери, при които търговски сделки се сключват между единия и другия край на света. Доставката на храна, енергия, техника за поддържане на качеството ни на живот, лекарства и др. в наши дни налага точно измерване, с цел да се установи количеството на търгуваната стока или услуга.

Според обръщението на директорите на Международното бюро по мерки и теглилки, г-н Мартин Милтън, и на Международното бюро по законова метрология, г-н Антъни Донелан, които се позовават на данни на Световната търговска организация (СТО), през 2018 г. международната търговия на продукти е достигнала рекордните 19,67 трилиона щатски долара. Вземайки под внимание факта, че цената на голяма част от продуктите на световния пазар се определя чрез използването на законови единици за измерване, връзката между метрологията и международната търговия, към днешни дни, е правопропорционална.

Международните и регионалните организации по метрология се стремят да създават кохерентна метрологична система, която да е в помощ от една страна - на икономическите оператори (производители, превозвачи, търговци и др.), а от друга - на техните клиенти, за да осъществяват честни и безопасни търговски сделки по отношение на търгуваните продукти или услуги.

В условията на криза и пандемия, при които правителствата по света пренареждат своите приоритети с фокус към борба с вируса и намаляване на щетите върху икономиките, Българският институт по метрология не е престанал да изпълнява своите функции. Ръководството на Българския институт по метрология, с грижа за опазване здравето на своите служители и на околните, е осигурило лични предпазни средства- костюми, маски, шлемове, ръкавици и дезинфектанти. Служителите на института винаги са работили и работят за сигурността на гражданите и в подкрепа на българския бизнес – чрез осигуряване на проследимост на измерванията в страната, както и чрез осъществяване на контрол за осигуряване на точни и достоверни измервания в редица области от обществен интерес – здравеопазване, обществената безопасност, защита на околната среда, държавни и общински вземания и търговските плащания.

Българският институт по метрология, чрез двете си дирекции - Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, която извършва метрологичен контрол на средствата за измерване и Главна дирекция „Национален център по метрология“, която осигурява проследимост на измерванията в страната чрез калибриране - бележат големи успехи и не се огъват пред трудностите, които засягат всички ни.

Изказвам благодарност и към колегите от Обща администрация за неуморната работа и професионализъм!

Метрологичната инфраструктура в страната, чието ядро се явява Българският институт по метрология, като част от международните и регионални системи, не е спирала да работи за постигането на тази цел – от създаването и поддържането на еталони на единици за измерване, които се използват при осъществяване на търговски сделки (килограм, киловатчас, литър, метър и др.) до законов метрологичен контрол на средства за измерване, използвани в тази област – само през 2019 г. са извършени над 1 030 000 проверки на водомери, електромери, разходомери за газ, таксиметрови апарати, везни и др.

Благодаря Ви, скъпи колеги, за приноса Ви в работата на Института!

Пожелавам - здраве на Вас и Вашите близки, защото за Българския институт по метрология, то е приоритет, също така - не губете хъса си за работа, защото, както ни учат притчите, когато сме единни и сплотени - ще пребъдем!   

   

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !         

   

ПАУН ИЛЧЕВ,

И. Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ