МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА УТВЪРДИ СТРАТЕГИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

04-07-2016г.

МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА УТВЪРДИ СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.