АНКЕТА по проект 16RPT01 ChemMet-Cap

11-03-2020г.

Уважаеми клиенти,

В изпълнение на проект по европейската научно-изследователска програма EMPIR 16RPT01 ChemMet-Cap „Усъвършенстване на научните и технически възможности в областта на химичните измервания“ и с цел подобряване и разширяване на услугите, предоставяни от БИМ, ГД НЦМ, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“, представяме на Вашето внимание Анкетна карта за проучване мнението на клиентите/лабораториите, извършващи химични измервания.

Ще Ви бъдем признателни ако попълните анкетата. Вашето мнение е важно за нас.