Покана за участие в международно междулабораторно сравнение

07-10-2019г.

Уважаеми колеги,

Вече започна регистрацията за участие в безплатното международно междулабораторно сравнение за определяне на елементи (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn) в лиофилизирана риба. Краен срок за регистрация - 18 октомври 2019 г.

По-долу ще намерите повече информация за сравнението.

За да разшири и подобри услугите, които БИМ предлага на своите клиенти, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“ (ХИЙЛ) на ГД „Национален център по метрология“ (НЦМ) се включи като основен партньор в проект 16RPT01 ChemMet-Cap, финансиран от програмата EMPIR на Европейската общност.

В рамките на проекта е заложено провеждането на междулабораторно сравнение/изпитване за пригодност (РТ) за лабораториите от страните-участнички (Франция, България, Гърция, Турция, Румъния и Тунис).

В тази връзка информираме лабораториите в страната за възможността да се включат в сравнението.

Сравнението е напълно безплатно за участниците. Организатор е EXHM (Национална лаборатория по метрология в химията към Гръцкия метрологичен институт), който притежава акредитация по ISO/IEC 17043:2010 като доставчик на изпитвания за пригодност.

За регистрация или повече информация, моля обърнете се към Боряна Колева (b.koleva@bim.government.bg тел. 0878 289 244).

Моля предайте тази информация и на Ваши колеги, които биха проявили интерес към сравнението.

Екипът на Българския институт по метрология е готов да отговори на Вашите въпроси и да окаже подкрепа при необходимост.