Нова наредба за единиците: Ще стане ли килограмът по-лек и сантиметърът - по-къс?

15-06-2020г.

БИМ

       Интервю на и.д. гл.директор на Главна Дирекция „ Национален център по метрология „ от Българския институт по метрология – Снежана Спасова , която обясни на екип на „ По света и у нас „ по БНТ, за дефинициите на седемте основни мерни единици – метър, килограм, секунда, ампер, мол, келвин и кандела.

На 26- та Генерална конференция за мерки и теглилки (CGPM ), която се състоя от 13 до 16 ноември 2018 г. в Париж , Версай , Република България в качеството и на пълноправен член на Конвенцията за метъра, беше представлявана от г-н Паун Илчев, и.д. председател на Българския институт по метрология (БИМ).

Новите дефиниции на единиците са в сила от 20 май 2019 г. , когато е годишнината от подписването на Конвенцията за метъра.

Международната система SI включва седем основни единици - единицата за дължина – метър, за маса – килограм, за време – секунда, за електричен ток - ампер, за термодинамична температура - келвин, за количество вещество – мол и за интензитет на светлината – кандела.

С развитието на науката и технологиите се създават възможности за по-точно възпроизвеждане и научно дефиниране на единиците на базата на фундаментални физични закони и константи. Така например секундата още преди много години престава да се определя на базата на времетраенето на 1 завъртане на земята около собствената й ос (1 денонощие). От 1967 г. секундата се определя посредством честотата на трептене на атома на елемента цезий 133. От 1983 г. метърът се определя посредством скоростта на светлината във вакуум. През 1979 г. е приета дефиницията за кандела.

Дефинициите на останалите 4 основни единици до настоящия момент не бяха въз основа на фундаментални константи. Най-драстичен е случаят с килограма. Истински куриоз е, че идеята за единицата за маса е от 18 век, реализацията е от 19 век и тя не е променена до настоящия момент – това продължава да бъде прототипа, изработен от платино-иридиева сплав и съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки повече от 130 години.

Голямата трудност за приемането на тези дефиниции произтича от необходимостта фундаменталните физични константи да бъдат определени с достатъчно голяма точност. Усилията на водещите учени метролози през последните 20 години доведоха до забележителни резултати. За това допринесе и невероятното развитие на технологиите.

Вече , спокойно , можем да кажем, че идеята за единна система от измервателни единици, „за всички хора и за всички времена” има своето ново развитие и е валидна за цялата вселена.   

БНТ1