Невалидна служебна карта № В018 от 01.04.2015г. издадена от БИМ

19-02-2016г.

Служебната  карта с № В018 от 01.04.2015 г. издадена от БИМ на Николина Мирчева Овчарова – Вълкова  се обявява като невалидна.