Междуведомствена работна среща

03-06-2020г.

БИМ

Междуведомствена работна среща във връзка с пътната безопасност

На 03.06.2020 г. се проведе първата междуведомствена среща, на която бяха обсъдени възможностите за използване на монтираните рамки над платната за движение на МПС на системата за пътни такси (Тол).

На срещата взеха участие представителите на Българския институт по метрология, Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално Тол Управление, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Дирекция „Комуникационни и информационни системи“, Главна дирекция „Национална полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи, както и представители на Министерски съвет.

Представителите на, ‚Агенция „Пътна инфраструктура“ запознаха участниците с функционалните възможности на вече изградената Тол Система. Последвалите дискусиите бяха свързани с одобряването на системи за измерване на средна скорост с цел повишаване безопасността на движение по пътищата, чрез повишен контрол и налагане на глоби от компетентните органи.

Бе взето решение следващата работна среща на междуведомствената комисия да се състои на 17.06.2020 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“. До тогава, ще бъдат проведени технически работни срещи с представители от Българския институт по метрология и Агенция „Пътна инфраструктура“.