20 май - Международeн ден на метрологията

07-03-2019г.

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра - световното единство на измерванията - остава така важна и днес, както при подписването й.

Мотото на Световния ден на метрологията 2019 е „Международната система единици - фундаментално по-добра”. Това мото е избрано, защото на 16 ноември 2018 г. Генералната конференция по мерки и теглилки одобри една от най-значимите промени на Международната система единици (SI) от създаването й. Изследванията за нови измервателни методи, включително използващи квантови явления, подкрепят промяната, която влиза в сила на 20 май 2019 г. Сега SI се основава на група от определения, свързани с физичните закони. Предимството й е възможността за осигуряване на по-нататъшния прогрес на науката за измерванията и технологиите за удовлетворяване на нуждите на бъдещите потребители за много години напред.

Всъщност, по-общо погледнато, метрологията, науката за измерванията, играе централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следния адрес: http://www.worldmetrologyday.org/index.html

За отбелязването на своя професионален празник метролозите от Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към ФНТС организиха Национална конференция „Международната система единици - фундаментално по-добра”, която се проведе на 20 май 2019 г. в гр. София.      

   

На конференцията бяха представени следните доклади:

 • Международната система единици SI. Резолюции на 26-та Генерална конференция за мерки и теглилки
  автор: Сашо Недялков, БИМ
 • Метрологична проследимост на измерванията при контрол качеството на течните горива
  автори: д-р инж. Димка Иванова, инж. Мирослав Миронов, ДАМТН
 • Глобалната система за акредитация
  автор: инж. Ирена Бориславова, БСА
 • Страници от историята на физиката: нов метод за радиофизични измервания с автор Емил Джаков
  автор: Боян Емилов Джаков, професор, д.ф.н., емеритус (БАН — Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“)
 • Современное состояние метрологического обеспечения учетных операций с нефтью и нефтепродуктами в России
  автори: д.т.н. Олег Аралов, к.т.н Антон Саванин, „НИИ Транснефт“), Русия
 • Совершенствование системы испытаний нефтепродуктов
  автори: ст.н.с Николай Колбанев, к.т.н Федор Тимофеев, к.т.н Сергей Середа, „НИИ Транснефт“), Русия