Фирми, извършващи ремонт на средства за измерване

Информация

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни да заявявят и представят ремонтираните Средства за измерване в седемдневен срок от извършването на ремонта.

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да:

  • запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  • ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
  • съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.

Контакти

Проверките се извършват в следните структурни звена на БИМ:

РО София, сектор Благоевград
РО Пловдив, сектор Стара Загора, сектор Хасково
РО Бургас, сектор Сливен
РО Варна, сектор Шумен
РО Русе, сектор Велико Търново
РО Враца, сектор Плевен, сектор Ловеч, сектор Видин