Производители/Вносители

Информация за средствата за измерване

Предназначение:    

 • Материални мерки за дължина са средства за измерване, включващи скали с деления, представени в единици за измерване на дължина.

Нормативно позоваване:    

 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Методи на контрол:    

 • Материалните мерки за дължина се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.
 • Материалните мерки за дължина от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.

Задължение на производител:    

 • Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.
 • Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • Комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството „
 • или модул F1 „Деклариране на съответствие, основано на проверка на продукта”
 • или модул D1 „Деклариране на съответствие, основано на осигуряване качеството на производството”
 • или модул Н „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството”
 • или модул G „Деклариране на съответствие, основано на проверка на единичен продукт „