Регистър на одобрените типове (ИАСУТД) и локални мрежи от фискални устройства