Еталони   

Лабораториите в област "Фотометрия и радиометрия" разполагат с еталони на основната единица от Международната система единици (SI) на величината интензитет на светлината, кандела, cd, и поддържа еталони на производни единици от Международната система единици (SI) за величините:   

  • светлинен поток лумен, lm;   
  • осветеност лукс, lx.   

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) е утвърден:    

  • Национален еталон на Република България на единицата за интензитет на светлината (Решение на МС (№ 1069/16.12.2016 г.).