Калибриране на средства за измерване на клиенти 

Заявка за калибриране на средства за измерване и референти материали може да се подаде на място, чрез спедиторски фирми, електронна поща (e-mail) или факс.
Адрес:
Български институт по метрология
1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж І, стая № 102
E-mail: au-bim@bim.government.bg
Факс: 02 9702 754
Телефони за контакти:
Административни услуги - 02 9702 790 и 02 9702 754;   
ГД НЦМ - 02 9702 703;
Отдел „Оптика, акустика и вибрации" -   02 974 08 96. 

Заплащането на извършената услуга е съгласно утвърденият Ценоразпис (Приложение I) и може да бъде извършено по банков път.
Възможно е и заплащане в брой в касата на БИМ на адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж  ІІ, стая № 219.

Уважаеми клиенти,

Ще Ви бъдем благодарни, ако споделите впечатленията си за качеството на обслужване в ГД НЦМ, като попълните приложената анкета.
Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим обслужването и да повишим удовлетвореността на Вас, нашите клиенти.