Главна Дирекция "Мерки и измервателни уреди" - София

РО на ГД МИУ – гр. СОФИЯ

Цветанка Соколова   

1797 гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б

Тел.: 02 9702 761
Мобилен: 0878 241 507
e-mail: ts.sokolova@bim.government.bg

РО на ГД МИУ – гр. СОФИЯ   

Сектор "Механични измервания"
Мария Илиева 

1797 гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б

Тел.: 02 9702 723
Мобилен: 0878 241 579
e-mail: m.ilieva@bim.government.bg

РО на ГД МИУ – гр. СОФИЯ

Сектор "Електрични величини, разход и обем"   

Олга Русева

1797 гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б

Тел.: 02 9702 774
Мобилен: 0878 289 992
e-mail: o.ruseva@bim.government.bg

РО на ГД МИУ – гр. СОФИЯ
Сектор Благоевград   

Бианк Мирчев
2700,Благоевград
ул."Стефан Стамболов" №11
Тел.:(073) 88 54 65
Мобилен: 0878 241 550
e-mail:  b.mirchev@bim.government.bg