Дирекция "Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения"

Директор   

доц. д-р Николай Пантилеев  

1797 гр. София
бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Мобилен: 0888 839 524   

e-mail:disius@bim.government.bg


Отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване”

Христина Соколова
1797 гр. София
бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
Факс: (02) 873 52 98
e-mail: h.sokolova@bim.government.bg  


Отдел "Електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда"

Борислава Меджидиева
1797 гр. София
ж.к. “Младост”, кв. “Полигона“, ул. “Проф. П. Мутафчиев“ № 2
тел/факс (02) 8762 819
Мобилен: 0898 703 899

e-mail: emclab@abv.bg

Отдел "Изпитване на средства за измерване"

Златка Чавдарова
1797 гр. София
бул. „Г. М. Димитров” № 52Б
Тел.: (02) 9702 794
Мобилен: 0878241280
Факс: (02) 873 52 98
е-mail: z.chavdarova@bim.government.bg     


Отдел "Игрални съоръжения и фискални устройства"

Искрен Трифонов

1797 гр. София

бул. "Г.М. Димитров" № 52Б

тел.: 02/ 02 9702 713

Мобилен: 0878 289 245

e-mail: i.trifonov@bim.government.bg