Въздействия на околната среда   

Изпитвания на климатични въздействия:

Обхват:

 • Температурни граници от –60 °С до +150 °С
 • Влажност от 10 % RH до 98 % RH
 • Възможност за автоматичен режим при провеждане на продължителни изпитвания.

Климатични камери в лабораторията:

 • KOMEG KMH-150L – Temperature and Humidity Test Chamber:   
 • Изпитвателен обем: W x H x D = 600 x 600 x 460 mm
 • BONAD BND-HWS – Constant Temperature and Humidity Tester
 • Изпитвателен обем: W x H x D = 600 x 500 x 750 mm

Лабораторията извършва изпитвания според следните базови стандарти:

 • БДС EN 60068-2-1 Студ, метод A.   
 • БДС EN 60068-2-2 Суха топлина, метод B.
 • БДС EN 60068-2-14 Промени на температурата, методи Na и Nb
 • БДС EN60068-2-30 Влажна топлина, циклично (цикъл 12+12 часа), метод Db.
 • БДС EN60068-2-38 Комбинирано циклично изпитване на температура/влажност. Изпитване Z/AD
 • БДС EN 60068-2-61 Климатична последователност. Изпитване Z/ABDM
 • БДС EN60068-2-67 Влажна топлина, постоянен режим, ускорено изпитване, предназначено главно за съставни части. Изпитване Cy
 • БДС EN 60068-2-78 Влажна топлина, постоянен режим. Изпитване Cab
 • Изпитване по точка от продуктов стандарт, предоставен от клиента, с рефериране към приложимия базов стандарт. 

Вибрационни въздействия

Вибрационни изпитвания – синусоидални, случайни и ударни

Вибростенд TIRA ТV 56 236/LS-340

 • Номинална сила - синусоидални/случайни /ударни - 6500 N/ 6500 N/ 12600 N
 • Честотен диапазон – 0/3000 Hz, максимално oтклонение 50,8 mm
 • Максимално ускорение - синусоидални/случайни /ударни - 75 g/ 75 g / 151g
 • Скорост на вибриране - синусоидални/случайни /ударни – 1,7 m/s/ 1,7 m/s / 2,5m/s
 • Товар - вертикално - 150 kg, хоризонтално 100 kg

Контакти   

Адресгр. София ж.к. “Младост”,
кв. “Полигона“, ул. “Проф. П. Мутафчиев“ № 2  

д-р инж. Владимир Каменов   

тел:0889 06 30 14   

имейл: vladokamenov@bim.government.bg  

Заявления се подават на гише "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Адрес: 1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, етаж I, стая № 102
Телефон: + 359 2 9702 790