Констатации от извършена проверка от новото ръководство (19.09.2022 г.) и МИИ, относно загубена акредитация на единствената държавна лаборатория за електромагнитна съвместимост в Република България

29-09-2022г.

БИМ: Поради умишлено безхаберие е загубена акредитацията на единствената държавна лаборатория за електромагнитна съвместимост в Република България

Единствената държавна лаборатория за електромагнитна съвместимост е загубила своята акредитация. Следствие на това Р България е заплашена да върне 2,5 млн. лв., които Европейския съюз ни е отпуснал за оборудването ѝ. Това показва проверка на актуалното състояние на Българския институт по метрология.

Тази ситуация възниква след умишлено бездействие от страна на предходното ръководство на Института в лицето на Председателя и главният директор на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, които пряко отговарят за функционирането на лаборатория. Съществува писмена кореспонденция, от която е видно, че предходният Председател е отказал да поднови акредитацията на лабораторията.

Сертификатът на лабораторията е бил валиден до 21.05.2022 г. Процедурата следва да се премине пред Българската служба по акредитации (БСА). Необяснимо в целия период на кореспонденция между БИМ и БСА, активната страна е Службата по акредитации. Неколкократно те сигнализират, че се изпускат срокове и какви документи следва да бъдат предоставени. Техните писма обаче отлежават с дни в деловодството, при главния директор и в кабинета на Председателя на БИМ. Така на 18.07.2022 г. е изпратено официално писмо, с което Председателя на Института заявява, че се отказва от процедурата за акредитация, с което единствената държавна лаборатория спира своята дейност. От тук произтичат огромни загуби за бизнеса, който трябва да прави своите измервания в много по-скъпи частни акредитирани лаборатории или в чужбина.

Вследствие и служителите на лабораторията подават заявления за напускане. Така са загубени висококвалифицирани експерти, в които държавата е инвестирала огромни средстава за обучението им и повишаването на специализираната им квалификация и трудно ще бъдат върнати в държавната администрация.

Заедно с този случай има над 30 сигнала за нередности в работата на БИМ през последните месеци. Един от тях касае поръчка за милиони, за която има сериозни съмнения, че е налице конфликт на интереси.

Установи се, че при наличието на назначен заместник-председател на БИМ, които задължително следва да замества председателя при неговото отсъствие, Снежана Спасова е възлагала функциите на председател на служители от института, като най фрапиращ е случая с издадена от нея заповед на 16.09.2022 г., с която упълномощава началника на отдел „Дължина и време“ към Главна дирекция „Национален център по метрология“ в БИМ, да подпише Решението за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. В този случай, само навременната смяна на Снежана Спасова осуети опорочаването на изборите за народни представители на 02.10.2022 г., защото решението щеше да бъде подписано от лице, което няма право да прави това.

БИМ продължава своята проверка като при всяко констатирано нарушение ще сигнализира компетентните орани.