ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ (ЕСФП)

04-07-2022г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с извършването на съвместните проверки на ЕСФП от Националната агенция по приходите (НАП) и Български институт по метрология (БИМ), Ви информираме:

В периода от 01.07.2022 г. до 31.08.2022 г., поради увеличената натовареност на служителите от НАП при изпълнение на заложените им функции, ще се наложи реорганизация в графиците за извършване на заявените за проверка ЕСФП към БИМ.

Очакваме разбиране от Ваша страна!