Проект 18RPT01 ProbeTrace „Traceability for contact probes and stylus instruments measurements“

26-04-2023г.

Уважаеми госпожи и господа,

Съобщаваме Ви, че на 16 и 17 май 2023 г. ще се проведат два семинара в гр. Белград, Сърбия  по европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR) на следните теми:

За повече информация и регистрация(Probe Trace Website for Agenda of the workshop and registration):

http://probetrace.org/