На вниманието на производители и лица, заинтересовани от изпитване на средства за измерване и продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 22.07.2022 г.

22-07-2022г.

Българският институт по метрология Ви информира, че изпитвателната лаборатория за електромагнитна съвместимост (ИЛ ЕМС) към БИМ е в процес на калибриране на своите еталони и спомагателни средства и няма да може да изпълнява заявки за изпитване за ЕМС, подадени след 21.07.2022 г., до приключване на калибрирането. Подадените заявления преди дата 21.07.2022 г. ще се обработват само във възможните към момента обхвати.

Всяка допълнителна информация по отношение на възстановяване на процеса на работа на ИЛ ЕМС, ще бъде публикувана своевременно на сайта на БИМ: http://bim.government.bg/bg/novini

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БИМ