До търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община

28-11-2022г.

С решение № 837 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) са актуализирани минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници, за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на столична община и е въведен гратисен период до 31.12.2022 г.

В тази връзка е необходимо от Български институт по метрология (БИМ) да бъдат извърши последващи проверки на над 5 000 таксиметрови автомобила, действащи на територията на областите София-град, Софийска и Пернишка.

С оглед на закъснението, с което започва заявяването на проверките, в този срок е практически невъзможно да бъде извършен метрологичния контрол на приблизително 5 000 таксиметрови автомобила с вградени таксиметрови апарати (системата: таксиметров апарат-автомобил - СТАА) с ресурсите, с които БИМ разполага на територията на гр. София.

В тази връзка БИМ Ви информира:

1. Лабораторията за проверка СТАА към сектор МИ на РО – София може да приема и да извършва проверки на до 80 бр. СТАА дневно, като приемът на автомобили се осъществява чрез дневен график с номера, на принципа „по ред на пристигане“.

2. За да улесни водачите на таксиметрови автомобили при спазването на кратките срокове, които са определени в решението на СОС, БИМ предоставя възможността проверките на СТАА, действащи на територията на областите София-град бъдат извършвани допълнително:

2.1. за периода от 07.12.2022 г. до 23.12.2022 г.,
       Ще бъде организиран проверочен пункт на територията на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман“ № 40, в района на бензиностанция „НИКСМЕТАЛ“.

Проверочният пункт ще функционира с работно време от 09:00 часа до 16:00 часа.

За контакт:
гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 95, І - ви етаж;
Tелефон: (092) 64 75 37;
Mобилен: 0878 241 836;
Началник на отдел: Красимира Бонева.

2.2. за периода от 12.12.2022 г. до 23.12.2022 г.,
       След получаване на официално разрешение от Столична община и район „Искър“ ще се отвори и допълнителен пункт, който се намира в района на с. Доброславци, район „Нови Искър“ към община Столична (в близост до входа на авиобаза Доброславци).
     
Поради метеорологичните условия и по-ранното настъпване на тъмната част на деня, пунктът ще работи от 09:00 часа до 16:00 часа.

Последният работен ден от седмицата пунктът ще работи до14:00 часа.

Таксиметровите автомобили ще бъдат проверявани по реда на постъпването им.

Подходящ маршрут за стигане до проверочния пункт, намиращ се в близост до входа на авиобаза „Доброславци“ е от гр. София, през с. Мрамор до с. Доброславци, в посока Нови Искър, по ул. „Летец“ до входа на авиобазата.

За контакт:
гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б;
Телефон: (02) 9702 723;
Мобилен: 0878 241 579;
Началник на сектор „Механични измервания“: Мария Илиева.

3. Сектор „Благоевград“ на РО - София с данни за контакт:
гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 11;
Телефон: (073) 88 54 65;
Мобилен: 0878 241 550;
Началник на сектор: Бианк Мирчев

4. РО-Пловдив с данни за контакт:
гр. Пловдив,  ул. „Санкт Петербург“ № 67;
Телефони: 0878 293 190; 0878 241 612;
Началник на отдел: Тодор Бабунов

Проверката ще се извършва след предварително записване по телефона.

Първите дни на откриването на пунктовете работата по проверките ще стартира от 10:00 часа поради организационни въпроси.

При заявяване на място всяко структурно звено на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ ще извърши проверката на СТАА.

Всяка допълнителна информация по отношение на ситуацията ще бъде публикувана своевременно на сайта на БИМ:

http://bim.government.bg/bg/novini

РЪКОВОДСТВОТО НА БИМ